Databasernas databas släpps äntligen till Mac OS X.

Vid ett samtal under SGI Technology Forum den 28 januari framkom att Oracles senaste databas 10g (där g står för Grid) kommer att släppas till Mac OS X. Inget datum är spikat ännu men "till sommaren" var det som sagts hittills.

Det är alltså bara databasen och inte applikationsservern som kommer att släppas till Mac, men det finns ju många alternativ där ändå som t.ex, WebObjects och JBoss. 10g för OS X kommer att finnas tillgänglig i tre versioner: standard edition, enterprise edition och som real application cluster (RAC).

RAC är den allra senaste tekniken från Oracle som innebär att man kan klustra två eller flera databashanterare till en enda virtuell databas med t.ex. ett enda JDBC-gränssnitt mot 10 fysiska servrar som kör Oracle. De problem som normalt finns att säkerställa konsistensen mellan flera databasservrar hanteras då på ett smakfullt sätt. Goda nyheter för Apples enterprisesatsning med andra ord.