I över ett år har jag klagat på att ett formulär där man laddar upp en liten 20kB jpg-bild på ett community ger följande fel, men de har inte kunnat lista ut vad det betyder. Tillägas bör nog att liknande formulär på alla andra ställen på communityt fungerar felfritt:

--Oops!
A serverside script failed execution.
Source:
fnCompileDataArray { tagHit=ASP { lngObjectInstanceID=90 } }

Description:
Win32 Error. Code: 3. The system cannot find the path specified

w3.FormField
8000FFFF

Vad beror det på? Det låter som en databaskoppling som inte är så bra.