Mats Börjessons rubrik "Corel slutar att utveckla för Mac" är missvisande. Corel Draw läggs ner, vilket är tråkigt, men övriga produkter, speciellt Painter, fortsätter att utvecklas för Mac.

Så nyheten var inte alls fullt så dyster som den först lät! Det var inget stort principbeslut, "bara" att en olönsam produkt lades ner.