Har en G4/400 AGP och när jag bootade 9.2.2 och valde programuppdatering visade det sig att det fanns en firmwareuppgradering 4.2.8f1 som jag tog hem och körde. Och det var inga problem - men varför finns den uppgraderingen bara till OS9? I infofilen står det klart och tydligt att om man kör OSX måste man boota maskinen med OS9 antingen från HD eller från installationsskiva för att köra uppgraderingen. Kör man bara OSX får man ju inte ens veta att den FW-uppgraderingen finns!?