Har precis skaffat en PB G3 266.
Har några funderingar runt den.
Går det att använda samma typ av minnen som sitter i vissa bärbara PC ?

Är det lätt att få tag i en DVD-enhet istället för cd-romen som är original ?

Törs man plåga den med OS X Jaguar ? just nu är 64 Mb minne i den.

Per S