• Medlem
  • International user
  • 2003-12-23 17:39

Har upptäckt ett, vad jag tycker märkligt fenomen. Jag har en server i hallbyrån (min gamla PB ) som är ansluten med kabel till en Netgear trådlös router. Där har jag en iTunes som delar ut musik. När jag spelar upp musik med min nya trådlösa PB (via Netgearen och byråservern), sjunker Airports signalstyrka från 10 till 7. När jag stoppar uppspelningen ökar signalstyrkan till 10 igen!(?).
Signalstyrkan ska väl inte mäta belastningen i sig. Den ska väl bara indikera - just signalstyrkan??? Eller..?