Blev lite inspirerad av diskussionen om E-handel, men jag jobbar inte så mycket med "back-end grejer" utan mer "in your face" sas, och skulle gärna vilja veta om du har sett någon websida som har ett annorlunda (helst otroligt bra, förstås) gränssnitt eller som har löst ett gammalt problem på något nytt spännande sätt.

Jag börjar med Our Type, en typsnittsbutik som är väldigt fint genomarbetad och smart gjord. Om de säljer fler ex av sina snitt tack vare sin design vet jag förstås inte, men man lägger den på minnet iallafall.