Har suttit en del i Xcode nu och tycker att det funkar ganska bra (bortsett från barnsjukdommar/buggar) men det är en sak jag irriterar mig på och som jag inte hittat ngt lösning på än:

Indetering och färgning av text. Jag gillar att den är automatiserad och så att man lättare kan hålla en stram stil i sina kodfiler men jag kan inte för allt i världen hitta hur man modifierar den till att passa ens personliga krav.

Jobbar annars i emacs och gillar dess indentering för "c++-mode" så jag skulle helst vilja åstadkomma den indenteringen.
Problem upppstår nämligen när jag har t.ex. c++ headers namespaces med templates i som i följande exempel (så här vill jag att det ska se ut):

namespace test {
  template <class T>
  class Test {
  public:
    Test();
    inline void nada() const;
  private:
    int member_;
  };
  template <class T>
  inline void Test :: nada() const
  {
    member_=1;
  }
}

men istället blir det:

namespace test {
  template <class T>
  class Test {
public:
    Test();
    inline void nada() const;
private:
    int member_;
  };
  template <class T>
    inline void Test :: nada() const
  {
    member_=1;
  }
}

dessutom tycker jag att koden färgas lite dåligt. (inte i färgvalet, det går ju att ändra, men i antalet olika färger)

Tips mottages tacksamt...