På insidan av luckan på PowerMac G5 sitter det fyra plastremsor som måste tas bort. Gör man inte det kan luftströmmen i datorn göra att det bildas statiskt elektricitet som kan orsaka allehanda problem.

Eftersom plastremsorna inte sticker ut på sidan om datorn krävs det att man öppnar luckan för att överhuvudtaget se dem. Och alla kanske inte tänker på att de ska tas bort eftersom det inte finns några instruktioner på datorn om detta.