• Medlem
  • International user
  • 2003-12-13 13:46

Ett projekt för att använda Qt som GUI-bibliotek för OpenOffice har startat, http://kde.openoffice.org/ooo-qt/index.html

Läs även på http://dot.kde.org/1071245692/

Detta skulle kunna innebära att OO för MacOS X skulle kunna komma inom en ganska nära framtid.