• Medlem
  • Malmö, Sweden, Sweden
  • 2003-12-13 02:06

Finns det? Jag har då int elyckats hitta någon SSL finns ett par givetvis, men just TLS (vad nu det är för något) vill sig inte riktigt.

vänligen
/P