UNIX för X

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • International user
  • 2003-12-12 10:07

Här samlas tips för UNIX på X. Små eller stora - kommenterade! - kodsnuttar och andra *X som är intressanta för användare av Mac OS X.

Montering av en afp-volym

Detta shellscript monterar en afp-volym. Innan monteringen sker, kontrolleras om volymen redan är monterad eller inte. Är den redan monterad, görs ingenting. Är den inte monterad, monteras den. Tänk på att radnumreringen måste tas bort om du vill testa scriptet.

#!/bin/sh

1) usr=wire
2) psw=passord
3) ip=172.0.0.100
4) volymen="Server HD"
5)
6) ls /Volumes | grep $volymen > /dev/null
7) if [ $? -eq 0 ]
8) then
9) echo "Volymen $volymen is redan monterad."
10) else
11) mkdir /Volumes/$volymen
12) mount_afp "afp://$usr:$psw@$ip/$volymen" /Volumes/$volymen
13) fi

Rad 1-4
Uppgifter för inloggning. Användare(1), lösenord(2), serverns (volymens) IP-adress(3) och serverns namn(4).

Rad 6
Listning av directory "/Volumes". Det directory som monterade volymer (normalt) monteras i.

Rad 7
Finns, i detta exempel, "Sever HD" i "/Volumes" är servern monterad. Resultatet av kommandot på rad 6 kan utläsas av shellvariabeln "$?". Shellvariabeln "$?" innehåller resultatet av det senast utförda kommandot. "$?"är 0 om "grep" hittar "Server HD". Annars är värdet för "$?" = 1 (error).

Rad 11
Kommandot för att montera en afp-volym (mount_afp) kräver att det finns ett directory i "/Volumes" med samma namn som det tilltänkta monterade volymen. Därför skapar vi detta directory.

Rad 12
Själva monteringen. Se man-filen för mount_afp (man mount_afp).

Resultat
Volymen (servern) "Server HD" poppar upp på skrivbordet.

(Flyttad hit från Utv.)

Här är ett litet kul kommando som man t.ex. kan ha i sin ~/.bash_profile

calendar -f /usr/share/calendar/calendar.history

Prova också att leka med

calendar -f /usr/share/calendar/calendar.history -l 365|grep "LOTR" 

Ciryon

1
Bevaka tråden