Synca adressbok och kalender gratis till nätet. Ny gratistjänst.
Läs på Mobil http://www.mobil.se/nyheter/visa.asp?id=7385&sid=1