Städa i din download-mapp

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag har ett applescript här som sorterar dina hemladdade filer i undermappar beroende på filtyp. Den öppnar också "säkra" filer...

Skapa följande mappar i din hemladdat-mapp:

Arkiv
Bilder
Filmer
Installers
Ljud
Övrigt
PDFer
Skivavbilder

Du måste också byta ut "Macintosh HD:Users:jonathan:Desktop:Downloads" mot sökvägen till din hemladdat-mapp

J.

on adding folder items to this_folder after receiving added_items
	tell application "Finder"
		set folderLocationArkiv to "Macintosh HD:Users:jonathan:Desktop:Downloads:Arkiv:"
		set folderLocationBilder to "Macintosh HD:Users:jonathan:Desktop:Downloads:Bilder:"
		set folderLocationFilmer to "Macintosh HD:Users:jonathan:Desktop:Downloads:Filmer:"
		set folderLocationInstallers to "Macintosh HD:Users:jonathan:Desktop:Downloads:installers:"
		set folderLocationLjud to "Macintosh HD:Users:jonathan:Desktop:Downloads:Ljud:"
		set folderLocationMisc to "Macintosh HD:Users:jonathan:Desktop:Downloads:Övrigt:"
		set folderLocationPdf to "Macintosh HD:Users:jonathan:Desktop:Downloads:PDFer:"
		set folderLocationSkivavbild to "Macintosh HD:Users:jonathan:Desktop:Downloads:Skivavbilder:"
		set folderLocationTorrents to "Macintosh HD:Users:jonathan:Desktop:Downloads:Torrents:"
		
		repeat with aFile in added_items
			if the name extension of aFile is in {"jpg", "gif", "png", "pict", "tiff", "gif", "psd", "bmp"} then
				tell application "Finder"
					try
						move aFile to folder folderLocationBilder
					end try
				end tell
				tell application "Preview"
					open aFile
				end tell
			else if the name extension of aFile is in {"mov", "avi", "wmv", "mpg"} then
				tell application "Finder"
					try
						move aFile to folder folderLocationFilmer
					end try
				end tell
			else if the name extension of aFile is in {"pkg", "mpkg"} then
				tell application "Finder"
					try
						move aFile to folder folderLocationInstallers
					end try
				end tell
			else if the name extension of aFile is in {"mp3", "aiff", "aif", "wav", "au", "bwf", "m4a"} then
				tell application "Finder"
					try
						move aFile to folder folderLocationLjud
					end try
				end tell
			else if the name extension of aFile is in {"pdf"} then
				tell application "Finder"
					try
						move aFile to folder folderLocationPdf
					end try
					tell application "Preview"
						open aFile
					end tell
				end tell
			else if the name extension of aFile is in {"sit", "sitx", "tar", "tar.gz", "rar", "zip", "gz"} then
				tell application "Finder"
					try
						move aFile to folder folderLocationArkiv
					end try
					tell application "StuffIt Expander"
						open aFile
					end tell
				end tell
			else if the name extension of aFile is in {"dmg", "img", "iso", "toast"} then
				tell application "Finder"
					try
						move aFile to folder folderLocationSkivavbild
					end try
					tell application "Disk Utility"
						open aFile
					end tell
				end tell
			else
				tell application "Finder"
					try
						move aFile to folderLocationMisc
					end try
				end tell
			end if
			
		end repeat
	end tell
end adding folder items to

Öhhh. Det var ju inge vidare Det går ju inte att ladda hem saker med Firebird (har inte provat Safari, men jag tror inte det fungerar heller).

Nåväl.

J.

1
Bevaka tråden