SPAM kan ge miljonböter
Vänsterpartiet och regeringen överens om nytt lagförslag
De som skickar ut spam, oönskad reklam med e-post, ska kunna dömas till böter på upp till fem miljoner kronor.
__ Det är innebörden i ett nytt lagförslag som regeringen och vänsterpartiet enats om.
__Förslaget innebär att e-postreklam måste ha avsändaradress och att e-postreklam förbjuds om inte mottagaren sagt ja till reklamen i förväg. Begreppet e-post vidgas också så att den nya lagen också kommer att gälla sms. De nya reglerna ska gälla från den 1 april nästa år.

Aftonbladet