• Medlem
  • Stockholm
  • 2003-12-03 17:34

Applestore känner tydligen av kritiken, och skriver i ett utskick bl. a.

Citat:

Om du på senaste tiden har drabbats av förseningar eller andra problem med din beställning, vill vi att du ska veta att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att så snabbt som möjligt återställa kvaliteten på vår service. Vi jobbar med att förbättra servicen och skaffa mer personal för att du ska få det bemötande och den service som du förtjänar.

Där ser man, litet ödmjukhet

Vänligen, Ylan, som peronligen inte har några klagomål på Applestore