Hur får jag bort URL adressen och sidnumreringen vid utskrift från Netscappe 7.1?!