Vill få fatt i ett program som mäter nätverkshastigheten, typ som i PC.