Listan hittas på http://www.top500.org/

Dessutom är Big Mac den tredje superdatorn som paserat 10 TFlops