Nya journalistiska riktlinjer

Tråden skapades och har fått 26 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Vi bör snarast ta fram journalistiska riktlinjer för 99mac, en ansvarig utgivare och en slags plan för hur nyhetsrapporteringen ska ske i fortsättningen.

Dessutom bör vi liksom MacNytt registrera oss som periodisk tidskrift för att bli grundlagsskyddade som journalistisk verksamhet.

I takt med att 99mac blivit större har även vår nyhetsverksamhet blivit alltmer välbesökt och gått ifrån att vara MUG-relaterad till en välkänd källa för svenska Macintoshnyheter.

Om det finns medlemmar med journalistisk efarenhet och tankar på hur ett redaktionellt arbete ska byggas upp får ni gärna diskutera det i denna tråd.

Samtidigt drar vi igång en diskussion kring hur verksamheten ska organiseras i framtiden i denna diskussion.

Några frågor som är intressanta är naturligtvis:

- Hur ska vi kunna skydda våra källor? Om vi inte kan garantera anonymitet kommer vi inte längre få tips på det sätt vi får idag.

- Hur ska vi skydda våra skribenter? Om vi inte kan ge våra redaktörer trygghet kommer det sluta med att ingen skriver någonting. Vi måste kunna publicera information som kan vara högintressant och inte backa när hot om förtal kommer.

- Hur ska vi nå en god journalistisk nivå utan att behöva betala löner? Vi har inte möjlighet att täcka journalistlöner.

Och till sist:

- Vilken nivå och inriktning bör 99mac ha för nyhetsrapporteringen?

 • Medlem
 • 2003-11-15 14:29

Anonymitet är inget problem så länge redaktionen kan kolla upp tipsen.

Skribenterna skyddas av ansvarige utgivaren, om något går snett är det denne/denna som får ta smällen. Därför är det viktigt att det finns ett skyddsnät, att flera läser det som ska publiceras innan det går ut på nätet, att de som läser har grundläggande kunskaper om tryckfrihetslagstiftningen.
Om det råder några tvivel är det alltid bäst att dryfta artikeln på redaktionen och i sista hand avstå från publicering.

Journalistisk nivå uppnås på samma vis som annan professionell nivå på 99mac: frivillighet. Jag tycker att jag har fått profesionella tips från yrkesfolk i mer tekniska sammanhang, så vi journalister på 99mac kan ju åtminståne bidra med våra fackkunskaper.

Inriktningen tycker jag inte bör beröra krimjournalistik av det tveksamma slag som dök upp nyligen. I synnerhet inte utan faktakoll. Men om man kommer på något och vet med sig att man har på fötterna tycker jag det är ok att presentera faktiska omständigheter. Inte utan att man har hört med den som utsätts för eventuell granskning eller rapportering.
Jag vet inte vilken ambition ni har, men det är resurskrävande att leta efter nyheter. Stöter man på något kan man ju rapportera, men aktiv nyhetsjakt tror jag är att skjuta över målet. Hellre mer fokusering på trovärdiga analyser.

Anonymitet och ansvarig utgivare får vi inte förrän vi har registrerat oss som periodisk tidskrift, eller hur?

 • Medlem
 • 2003-11-15 17:55

Mina kunskaper i ämnet är lkite rostiga, men jag tror inte att det krävs någon periodicitet för att ha en ansvarig utgivare, så länge det framgår vem som är ansvarig.

Med anonymitet, menar du för källorna eller reportrarna? Anonymna reportrar ger ett oseriöst intryck. Anonyma källor är legio.

Jag menade inte anonyma reportrar, jag menade att man måste vara periodisk tidskrift registrerad hos PRV för att ånjuta journalistiskt grundlagsskydd. Så fattade jag av Patric Malms beslut att registrera MacNytt som periodisk tidskrift.

Tryckfrihetsförordningen är nog rätt lagrum.

Kanske en viktig fråga: Går det att skilja redaktionellt material från vad som sägs av medlemmar i diskussioner? Att ha en ansvarig utgivare som alltså bara svarar för det material som har gått genom redaktionen och publiceras som nyheter?

Att ta ansvar för vad medlemmarna skriver verkar väl ytterst riskabelt, och leder till ett enormt behov av att hela tiden ha kontroll. På engelskspråkiga forum man kommer till brukar det alltid finnas en "disclaimer" som säger ungefär att redaktörerna inte kan ta ansvar för vad enskilda medlemmar skriver.

Bara en undran. Jag är inte särskilt insatt i området.

 • Medlem
 • 2003-11-15 23:06

Om det skulle hetsas på 99mac skulle nog herr Björnström ligga pyrt till redan nu. Moderatorerna ska ju fungera som filter mot sådant som inte får publiceras på nätet. PUL ska man oxå ta sig en titt på, men den blir egentligen ointressant om det hela får en mer journalistisk prägel - vi journalister får göra som vi vill eftersom vi är journalister

 • Medlem
 • Norrköping
 • 2003-11-15 23:06

Åkte inte Aftonbladet dit för några rasistiska inlägg på deras forum för ett tag sedan? Domstolen tyckte, om jag minns rätt, att Aftonbladet var ansvariga för allt som gick att läsa på deras hemsidan oavsett vem som skrivit det. Alltså var Aftonbladet skyldiga att läsa och kontrollera allt som skrevs innan det las ut. Att plocka bort inläggen efteråt var inte tillräckligt. Forumet är väl borta numera.

Jag kanske minns fel men vill höja ett varningens finger.

 • Medlem
 • 2003-11-15 23:26

ja det stämmer. Men det är ju exakt det som gäller nu. Skyddet blir ju starkare om det är att betraktat som en journalistisk produkt. Tryckfrihetslagstiftningen är mäktig och smäller ofta förtalsmål på fingrarna.

Ett jätteproblem med vår nyhetsstruktur är följande:

- Nyheterna skrivs direkt i forumet. Det är svårare att skilja på själva "redaktionella nyheten" och den nyhet som skapas av medlemmarna själva.

- En diskussion kan se ut så här:

Nyhet: Peter Burkén köper en ny villa
Inlägg: Han har ju gott om pengar
Inlägg: Exakt - han är ju hälare
Inlägg: Här är en länk till SvD där det står mer om det XXXXX
Inlägg: Herregud, inte konstigt att han har råd.
Inlägg: Här är hans personnummer, adress och bild på hans hund.

Plötsligt har nyheten förändrats till någonting helt annat!

 • Medlem
 • Lund
 • 2003-11-16 13:48

Nyheter skall väl handla om vad som pågår i datorvärlden.Annars blir detta forum snart en avart av SE och Hör. Att Peter köper ett hus är ointressant på detta forum
Men att Peter styr sitt nya hus alla funktioner genom en Mac. eller
Peter har 14 maccar , en i varje rum, kopplade i nätverk, garage porten öppnas med bärbar mac= lösningar=nyhet.
Allt annat är sedan spekulationer, vilket inte har i detta forum att göra. Därför är det viktigt att administratörerna checkar vad som skrivs av medlemmarna, och spekulativa inlägg utan vidimerad sanningshalt som kan skada person, företag eller anställda raderas omedelbart.

Senast redigerat 2003-11-16 15:39
 • Medlem
 • Lund
 • 2003-11-16 15:05

Ett exempel på vad som ligger ute på 99mac just nu är diskussionen ang Reda gruppen. Att ett antal människor har blivit illa behandlade av Reda går ej att förneka.
Vid ett (vad jag förstår) tillfälle har Reda Gruppen kontaktats för genmäle.
Även här har administratörern, de ansvariga för forumet en skyldighet att vid mera än ett tillfälle informera Reda Gruppen om vad som diskuteras så att de har tillfälle att yttra sig.

DETTA KAN FLYTTAS :
2. Diskussion ang ansvarstagande:
Vid flera sk dispyter mellan återförsäljare och kund kan jag genom egna erfarenheter, i stället hänföra problemet direkt till Apple. Återförsäljarna sitter ibland i en direkt taskig situation .

Ex. Vi 2 fotografer skulle gå över till LCD skärmar, 2 st Apple cinema testades och kallibrerades med extern kallibrator. 1 av skärmarna var direkt dålig, återgav inte det lux värde som förväntades samt hade stora nyansskillnader över skärmen. Vi påtalade detta för återförsäljaren , denne kunde ej returnera denna skärm till Apple utan har den nu som demoskärm.
Vad jag menar är att om Apple i vissa fall tog mer ansvar mot sina återförsäljare, skulle nog vissa problem som de som har diskuterats aldrig uppstå mot oss slutanvändare..

Senast redigerat 2003-11-16 15:28
 • Medlem
 • 2003-11-18 12:21

Reglerna för periodisk skrift är till för de som ger ut just tryckta skrifter, dvs. tidningar som utkommer mer än fyra gånger per år. De är alltså inte tillämpliga på 99mac.

Från och med 1 januari kan webbdatabaser skaffa sig ett utgivningsbevis från Radio- och TV-verket: www.rtvv.se. Detta kostar 2000 kr. När man ansöker om utgivningsbevis ska man ange vem som ska vara ansvarig utgivare.

Grundlagsskyddet gäller dock endast sådant material som publiceras av redaktionen och som inte kan ändras av allmänheten.

När det gäller inlägg som kan skrivas av allmänheten måste man nog säga att det är lite oklart vem som bär det juridiska ansvaret. Det finns nästan ingen rättspraxis på området.

 • Medlem
 • Haparanda
 • 2003-11-19 19:56

I fallet med en elektronisk skrift som är det inte tryckfrihetsförordningen som gäller utan den *något* senare skrivna yttrandefrihetsgrundlagen.

Som jojt skriver är det Radio och Tv-verket som sköter registreringen: Radio- och Tv-verket tel. 08-606 90 80, fax: 08-741 08 70.

Utgivaransvaret gäller dock inte den del där användarna själva kan skriva eller redigera material. För det svarar i första hand den som gör inlägget.

Även företaget har ett ansvar enligt en lag om elektroniska anslagstavlor som trädde i kraft den 1 maj 1998. Den som i lagen kallas för "tillhandahållare" kan vara vd eller annan om denne särskilt och självständigt svarar för tjänsten, t ex en web-redaktör. Ansvaret betyder:
a) Att hålla en uppsyn över meddelandena som sänds in. Detta skall, enligt förarbetena ske minst en gång i veckan.
b) Det skall för alla som använder tjänsten framgå vem som tillhandahåller den och ifall meddelanden som skickas in kan läsas av andra.
3) Skyldighet att ta bort vissa meddelanden, att ta bort insända meddelanden som innehåller brotten uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller upphovsrättsintrång.

Syndar man kan straffet bli böter eller fängelse.

Jag minns inte exakt på vilka grunder som Aftonbladet fälldes men vill minnas att det spelade in att inlägget inte försvann trots påpekanden och att det låg ute under längre tid än en vecka.

Citat:

Skrevs ursprungligen av miri
Ett exempel på vad som ligger ute på 99mac just nu är diskussionen ang Reda gruppen. Att ett antal människor har blivit illa behandlade av Reda går ej att förneka.
Vid ett (vad jag förstår) tillfälle har Reda Gruppen kontaktats för genmäle.
Även här har administratörern, de ansvariga för forumet en skyldighet att vid mera än ett tillfälle informera Reda Gruppen om vad som diskuteras så att de har tillfälle att yttra sig.

I detta fall så kontaktade jag Reda Gruppen precis när diskussionen tog fart, dock utan resultat. 99mac har som regel att kontakta alla berörda parter. Men visst finns det undantag.

Citat:

Skrevs ursprungligen av Gunnar B
Åkte inte Aftonbladet dit för några rasistiska inlägg på deras forum för ett tag sedan? Domstolen tyckte, om jag minns rätt, att Aftonbladet var ansvariga för allt som gick att läsa på deras hemsidan oavsett vem som skrivit det. Alltså var Aftonbladet skyldiga att läsa och kontrollera allt som skrevs innan det las ut. Att plocka bort inläggen efteråt var inte tillräckligt. Forumet är väl borta numera.

Jag kanske minns fel men vill höja ett varningens finger.

Mycket möjligt.
Jag var förresten på prao på Smålandsposten förra året. De var en av de första tidningarna i sverige som tog bort möjligheten att kommentera nyheter på hemsidan. Jag kommer ihåg att de satt och sollade bort inlägg stupalöst i slutet. Och jag HAR FÖR MIG att ansvarig utgivare höll på att åka dit för de inlägg som skrivits på nätet.

Citat:

Skrevs ursprungligen av Gunnar B
Åkte inte Aftonbladet dit för några rasistiska inlägg på deras forum för ett tag sedan? Domstolen tyckte, om jag minns rätt, att Aftonbladet var ansvariga för allt som gick att läsa på deras hemsidan oavsett vem som skrivit det. Alltså var Aftonbladet skyldiga att läsa och kontrollera allt som skrevs innan det las ut. Att plocka bort inläggen efteråt var inte tillräckligt. Forumet är väl borta numera.

Jag kanske minns fel men vill höja ett varningens finger.

Well, det berode helt på att AB i detta fall förhandsgranskade alla inlägg. Trots det så godkände dom rasistiska inlägg. Varav det var AB som direkt blev skyldiga till detta. Det skulle vara annorlunda om det var ett öppet forum, då dom skulle kunna plocka bort inlägget efter en viss tid som reglerat i lagtexten.

Björnström undrar hur man skyddar källorna. Min erfarenhet är att alla seriösa journalister jag har träffat ser det som en av de absolut viktigaste sakerna i yrket över huvud taget. Jag känner ingen reporter som skulle avslöja en källa frivilligt. Det är helt enkelt ingenting man gör. Det kan dessutom (under vissa förhållanden) vara straffbart att avslöja en uppgiftslämnares identidet. Intressant i sammanhanget är att det dessutom är förbjudet att efterforska en källas identitet, om denne uttalat sig anonymt till en journalist.

Vitsen med att ha en ansvarig utgivare är att man alla eventuella stämningar och åtal, kommer att väckas enligt tryck- eller yttrandefrihetslagstiftningen, istället för enligt brottsbalken.

Tryckfrihetsmål behandlas på ett annorlunda sätt än vanliga rättegångar, bland annat används en jury, och det är faktiskt ytterst sällsynt att någon fälls.

Men jag tror inte att man på något sätt kan skriva sig fri från att den ansvarige utgivaren faktiskt är direkt ansvarig för ALLT som publiceras, oavsett om det är "redaktionellt" material, eller bara en insändare/inlägg.

 • Medlem
 • Malmö, Sweden, Sweden
 • 2003-11-20 15:24
Citat:

Skrevs ursprungligen av Kristofer G
Mycket möjligt.
Jag var förresten på prao på Smålandsposten förra året. De var en av de första tidningarna i sverige som tog bort möjligheten att kommentera nyheter på hemsidan. Jag kommer ihåg att de satt och sollade bort inlägg stupalöst i slutet. Och jag HAR FÖR MIG att ansvarig utgivare höll på att åka dit för de inlägg som skrivits på nätet.

Oyes, var otroligt mycket rasistiska inlägg i och med moskédebatten. Men funktionen kom tillbaka efter några dagar efter att de rensat ut har jag för mig.

/P

Citat:

Skrevs ursprungligen av gleisner
Intressant i sammanhanget är att det dessutom är förbjudet att efterforska en källas identitet, om denne uttalat sig anonymt till en journalist.

Det gäller väl ändå bara för myndigheter. Du och jag får efterforska bäst vi kan och vill. Väl?

 • Medlem
 • Haparanda
 • 2003-11-20 16:15

Efterforskningsförbudet gäller myndighetspersoner, inte privatpersoner.

Däremot gäller källskyddet likadant för journalister, oavsett om det är frågan om privatpersoner, myndighetspersoner eller någon annan.

Alltså: Du får fråga om källan om du är privatperson men journalisten får inte yppa vem som ligger bakom. Källskydd gäller ex.vis samtliga anställda på en tidning.

Det enda som kan häva källskyddet är domstols beslut och för att hävning ska kunna ske krävs graverande grejer, ex.vis allmänfarlig verksamhet, sabotage o.d.

 • Medlem
 • Umeå
 • 2003-11-20 16:32

Borde väl funka att ha någon form av registrering som tidskrift, webbdatabas eller annan typ av juridisk utgivningsregistrering och sedan göra en tydligare skillnad mellan nyheter och allmän debatt?

Exempelvis genom att göra en grafisk åtskillnad mellan nyheter och forum, samt kanske ta bort möjligheten att kommentera nyhetsinlägg direkt i anslutning till det. Forumet blir på så vis separerat, faller då utanför ett ansvarigt utgivarskap och var och en postar inlägg på eget bevåg.

Då rättsläget känns lite oklart huruvida tillhandahållandet av ett forum gör en ansvarig för det som sägs på det, så har jag ingen aning om detta skulle funka. Enkla disclaimers är inte en garanti nog för att alltid slippa ansvar enligt svensk lag. Men det skulle kanske göra det lättare att styra det som läggs ut som nyheter till att följa pressetiska regler.

Det i sig hindrar ju inte att ett inlägg i forumet blir bas för en nyhet, men kräver att det granskas innan det utges för att vara just en nyhet.

edit: styckesindelning

Citat:

Exempelvis genom att göra en grafisk åtskillnad mellan nyheter och forum, samt kanske ta bort möjligheten att kommentera nyhetsinlägg direkt i anslutning till det. Forumet blir på så vis separerat, faller då utanför ett ansvarigt utgivarskap och var och en postar inlägg på eget bevåg.

Det tycker jag låter som ett utmärkt förslag. Ska titta närmare på detta!

 • Medlem
 • 2003-11-23 14:05

Jag rekommenderar dig, Björnström, att prenumerera på Medialistan http://home.pi.se/laurin/media/ och ställa frågor där. Där finns en massa folk som vet exakt vad som gäller. (Och en massa folk som alltid vill veta bäst...)

 • Medlem
 • 2003-11-24 09:38
Citat:

Skrevs ursprungligen av Bonish
Forumet blir på så vis separerat, faller då utanför ett ansvarigt utgivarskap och var och en postar inlägg på eget bevåg.

Lagen om elektroniska anslagstavlor gäller ju fortfarande, så helt ansvarsfri blir ju sajt-ägaren inte ändå.

1
Bevaka tråden