frågan är om befintliga telefoner etc går att uppgradera eller om man måste köpa nya saker...

http://www.mobil.se/nyheter/visa.asp?id=7292&sid=1