• Medlem
  • Sollentuna
  • 2003-11-10 16:14

Jaha, ett något närbesläktat ljudfenomen som det som har beskrivits tidigare, men...

Jag har ett ljud som liknar det när huvudet på CD eller HD rör sig fram och tillbaka. Det är precis hörbart utan att lägga örat mot ovansidan bredvid trackpad. Det är ett halvfrekvent ljud på ca 1Hz. I samband med att ljudfenomenet pågår kommer inte datorn att gå i vila. Ibland försvinner ljudet om man byter till en annan användare med fast user switching, och då kommer datorn att gå i vila. Det försvinner alltid (så vitt jag kan se) om ingen är inloggad. Även här går datorn i vila på rätt sätt.

Vad ska jag leta efter?