• Medlem
  • 2016-09-12 08:36

Jag har ett skript som låter mig välja ur en lista med långa namn på objekt (sökvägar). Sedan en tid listas namnen trunkerade i gui men dialogrutan är ändå lika bred som om namnen inte var trunkerade. Det som returneras är inte trunkerat.
Varför är det så och kan man komma runt det?