Apple fortsätter arbetet med att göra emoji-symboler mer inkluderande, och föreslår emojier av fem nya yrken.

Läs hela artikeln här