Taxitjänsten Uber drar nästa månad igång testresor med självkörande bilar, med möjlighet för resenärer att testa.

Läs hela artikeln här