Steve Jobs anges som uppfinnare på ett nyligen godkänt patent. Det gäller ett sätt att styra en yacht via en app.

Läs hela artikeln här