Apple fortsätter att lägga till nya Flyover-vyer till sina kartjänster. De nya städerna finns i Italien, Japan, Mexico, Spanien och USA.

Läs hela artikeln här