Universitet stämmer Apple över Wifi-teknik

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Ett amerikanskt universitet stämmer Apple och Broadcom för att de gör intrång på fyra patent gällande Wifi-teknik.

Läs hela artikeln här

Intressant. Mycket av kapitalets enorma vinster/tillväxt senaste 40 åren har grunder i skattefinansierad forskning (IT och medicin) - kanske är det dags för skattebetalarna - via i detta fall universitet (delvis skattefinansierade i USA och ofta helt skattefinansierade i reasten av världen) - att börja kräva tillbaka stålarna dom lånade ut till kapitalet.
Detta är en stor diskussion i USA (Chomsky etc etc) och jag tror att det blir tuffare framöver för kapitalet att blåsa skattebetalarna på gratis forksning och utveckling som dom senare berikar sig in absurdum på.
Vi får se...men även republikaner i USA är trötta på utsugningen av dessa skattemedel. I vissa fall har det gränsat till ren kriminalitet.

Ursprungligen av Demiurgen:

Intressant. Mycket av kapitalets enorma vinster/tillväxt senaste 40 åren har grunder i skattefinansierad forskning (IT och medicin) - kanske är det dags för skattebetalarna - via i detta fall universitet (delvis skattefinansierade i USA och ofta helt skattefinansierade i reasten av världen) - att börja kräva tillbaka stålarna dom lånade ut till kapitalet.
Detta är en stor diskussion i USA (Chomsky etc etc) och jag tror att det blir tuffare framöver för kapitalet att blåsa skattebetalarna på gratis forksning och utveckling som dom senare berikar sig in absurdum på.
Vi får se...men även republikaner i USA är trötta på utsugningen av dessa skattemedel. I vissa fall har det gränsat till ren kriminalitet.

En kunde ju vända på det och påstå att mycket forskning finansierats av ‘kapitalet’ via skattsedeln, om än (som vanligt) detta skett i varierande grad. Med det senare avser jag att företagen betalt olika mycket skatt. Vissa företag har rentav fått projekt delfinansierade genom skattelättnader eller subventioner som gått via budgeten. Caltech tillhör knappast de som ‘börjat’ kräva tillbaka. De har sedan länge bevakat sina patent. En fråga som kan ställas men som du inte tar upp är om det är i skattebetalarnas intresse att enskilda utbildningsinstitutioner använder resultatet av skattefinansierad verksamhet till att utvidga sin verksamhet utöver vad som budgeterats för. I Sverige är det ju normalt inte universitetet (eller ett kollegium) som äger forskningsresultat/kan patentera dem, utan det är den enskilde forskaren. Den äganderätten hotas idag direkt och indirekt av Open Access-rörelsen. EU och andra regeringsorgan har på senare tid ökat kraven på att forskningen ‘görs tillgänglig’. Förutom att det hotar ‘kapitalet’ i form av Thomson/Reuters och andra förlag, så är det ett hot mot enskilda då det gör det svårare/helt förhindrar att forskaren tjänar pengar på publicering.

"Chomsky etc etc" är enligt min mening mer än lovligt naiva när de tror att ‘berikningen’ skall kunna stoppas. Det handlar mer om en fördelningsfråga. Hur mycket berikning skall ske genom och inom ramen för ekonomiska aktörer [företag/stiftelser] och hur mycket skall ske inom regerande institutioner [politikerväldet]? Själva ansamlingen av resurser på få och sedan färre händer går knappast att stoppa utan en systemkollaps.

1
Bevaka tråden