Krasch-logg MBP 2011

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Önskar ödmjukast lite hjälp med en krasch-logg på min MBP tid 2011.
Har bytt HD till SSD och bytt RAM-minnen. Den fungerar väldigt bra men något är instabilt och oavsett vilket program jag kör så kraschar den ca en gång varannan timme. Den stänger av helt och startar om. Sedan fungerar den som vanligt ett tag igen. Allt är uppdaterat och ominstallerat.
Lägger upp två stycken och hoppas någon har vänligheten och tiden att förklara vad det är som ej fungerar.

Letade efter gammal tråd avseende detta, men hittade ingen, första dagen här på forumet så ber om ursäkt om jag skulle ha skrivit i någon annan tråd.

Vänligen, Simon

Citat:
Sun Apr 10 16:07:46 2016

*** Panic Report ***
panic(cpu 0 caller 0xffffff80215ce40a): Kernel trap at 0xffffff80216e526c, type 13=general protection, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x00007f96be0a6010, CR3: 0x000000033718f02d, CR4: 0x00000000000626e0
RAX: 0x000000000000d882, RBX: 0x0000000008100040, RCX: 0xffffff820afbd008, RDX: 0xffffff80422073c0
RSP: 0xffffff920cbdb950, RBP: 0xffffff920cbdb9b0, RSI: 0xbfffff8042201620, RDI: 0xffffff8046622128
R8: 0x0000000030476dc0, R9: 0x0000000000000001, R10: 0xffffff80422073c0, R11: 0x0000000008100040
R12: 0x0000000000000000, R13: 0xffffff920cbdbeb8, R14: 0x0000000000000000, R15: 0x0000000000000000
RFL: 0x0000000000010282, RIP: 0xffffff80216e526c, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0x00007f96be0a6010, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0, PL: 0

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff81e093ac50 : 0xffffff80214dab12 
0xffffff81e093acd0 : 0xffffff80215ce40a 
0xffffff81e093aeb0 : 0xffffff80215ec273 
0xffffff81e093aed0 : 0xffffff80216e526c 
0xffffff920cbdb9b0 : 0xffffff80216f26f8 
0xffffff920cbdba80 : 0xffffff80216f2178 
0xffffff920cbdbbc0 : 0xffffff80217056f5 
0xffffff920cbdbc10 : 0xffffff8021712de7 
0xffffff920cbdbf30 : 0xffffff802170819a 
0xffffff920cbdbf60 : 0xffffff8021a27fa1 
0xffffff920cbdbfb0 : 0xffffff80215eca76 

BSD process name corresponding to current thread: Google Chrome He

Mac OS version:
15E65

Kernel version:
Darwin Kernel Version 15.4.0: Fri Feb 26 22:08:05 PST 2016; root:xnu-3248.40.184~3/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 4E7B4496-0B81-34E9-97AF-F316103B0839
Kernel slide:   0x0000000021200000
Kernel text base: 0xffffff8021400000
__HIB text base: 0xffffff8021300000
System model name: MacBookPro8,2 (Mac-94245A3940C91C80)

System uptime in nanoseconds: 1789069780499
last loaded kext at 1005407791325: com.apple.filesystems.smbfs	3.0.0 (addr 0xffffff7fa4ff5000, size 409600)
last unloaded kext at 128146829358: com.apple.driver.usb.AppleUSBUHCI	1.0.1 (addr 0xffffff7fa2535000, size 126976)
loaded kexts:
com.apple.filesystems.smbfs	3.0.0
com.apple.filesystems.msdosfs	1.10
com.apple.driver.AudioAUUC	1.70
com.apple.driver.AppleHWSensor	1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM	110.21.18
com.apple.filesystems.autofs	3.0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog	1
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver	124
com.apple.driver.AppleMikeyDriver	274.7
com.apple.driver.pmtelemetry	1
com.apple.iokit.IOUserEthernet	1.0.1
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient	3.6.1
com.apple.kext.AMDFramebuffer	1.4.2
com.apple.driver.AppleHDA	274.7
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager	4.4.4f4
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X	7.0.0
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics	10.0.0
com.apple.AMDRadeonX3000	1.4.2
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport	4.4.4f4
com.apple.driver.AppleHV	1
com.apple.driver.AppleSMCPDRC	1.0.0
com.apple.driver.AppleThunderboltIP	3.0.8
com.apple.driver.AppleLPC	3.1
com.apple.driver.AppleMCCSControl	1.2.13
com.apple.driver.AppleSMCLMU	208
com.apple.kext.AMD6000Controller	1.4.2
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB	10.0.0
com.apple.driver.AppleMuxControl	3.12.6
com.apple.driver.SMCMotionSensor	3.0.4d1
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin	1.0.0
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking	4.0.0
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons	245.4
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard	245.4
com.apple.driver.AppleIRController	327.5
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless	1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib	1.0.0
com.apple.BootCache	38
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient	3.7.7
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331	800.20.24
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage	2.8.5
com.apple.driver.AppleSDXC	1.7.0
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet	10.2.0
com.apple.driver.AppleFWOHCI	5.5.2
com.apple.driver.AppleAHCIPort	3.1.8
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI	1.0.1
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager	161.0.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons	4.0
com.apple.driver.AppleRTC	2.0
com.apple.driver.AppleHPET	1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS	2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC	4.0
com.apple.driver.AppleAPIC	1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient	218.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall	163
com.apple.security.quarantine	3
com.apple.security.TMSafetyNet	8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement	218.0.0
com.apple.kext.triggers	1.0
com.apple.iokit.IOSurface	108.2.1
com.apple.driver.DspFuncLib	274.7
com.apple.kext.OSvKernDSPLib	525
com.apple.iokit.IOSerialFamily	11
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2	205.3
com.apple.driver.CoreCaptureResponder	1
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport	4.4.4f4
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily	4.4.4f4
com.apple.driver.AppleHDAController	274.7
com.apple.iokit.IOHDAFamily	274.7
com.apple.iokit.IOAudioFamily	204.3
com.apple.vecLib.kext	1.2.0
com.apple.driver.AppleSMBusController	1.0.14d1
com.apple.iokit.IOFireWireIP	2.2.6
com.apple.driver.AppleSMBusPCI	1.0.14d1
com.apple.kext.AMDSupport	1.4.2
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl	3.12.6
com.apple.driver.AppleBacklightExpert	1.1.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport	2.4.1
com.apple.driver.AppleGraphicsControl	3.12.6
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily	2.4.1
com.apple.driver.AppleSMC	3.1.9
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy	1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily	6.0.0d7
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily	1.0.0
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice	3.7.7
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver	1.0.0
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch	250.5
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver	900.4.1
com.apple.driver.usb.cdc	5.0.0
com.apple.driver.usb.networking	5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice	1.0.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub	1.0.1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice	3.7.7
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily	1.8
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily	1.8
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily	1.8
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter	4.1.3
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily	4.1.3
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter	2.0.2
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI	4.0.4
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily	6.0.2
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI	2.6.2
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily	3.7.7
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController	1.0.3b3
com.apple.iokit.IO80211Family	1110.26
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient	1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily	3.2
com.apple.driver.corecapture	1.0.4
com.apple.iokit.IOFireWireFamily	4.6.0
com.apple.iokit.IOAHCIFamily	2.8.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI	1.0.1
com.apple.iokit.IOUSBFamily	900.4.1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily	1.0.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties	1.0.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM	2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime	2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily	2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily	1.1
com.apple.security.sandbox	300.0
com.apple.kext.AppleMatch	1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore	2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity	1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager	1.0
com.apple.driver.DiskImages	417.2
com.apple.iokit.IOStorageFamily	2.1
com.apple.iokit.IOReportFamily	31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore	28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform	4.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily	2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily	1.4
com.apple.kec.Libm	1
com.apple.kec.pthread	1
com.apple.kec.corecrypto	1.0
Model: MacBookPro8,2, BootROM MBP81.0047.B2C, 4 processors, Intel Core i7, 2 GHz, 16 GB, SMC 1.69f4
Graphics: Intel HD Graphics 3000, Intel HD Graphics 3000, Built-In
Graphics: AMD Radeon HD 6490M, AMD Radeon HD 6490M, PCIe, 256 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x029E, 0x434D5358384758334D314131363030433130
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x029E, 0x434D5358384758334D314131363030433130
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xD6), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.24)
Bluetooth: Version 4.4.4f4 17685, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: SanDisk SDSSDHII480G, 480,1 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R  UJ-8A8
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Hub
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: BRCM2070 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: Porsche Mobile
USB Device: IR Receiver
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 22.1
Wed Apr 13 10:43:00 2016

*** Panic Report ***
panic(cpu 0 caller 0xffffff80095ce40a): Kernel trap at 0xffffff7f8c374039, type 13=general protection, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0xffffff81e1620d20, CR3: 0x000000000d7c7000, CR4: 0x00000000000626e0
RAX: 0x0000000000000000, RBX: 0xffffff8028f27400, RCX: 0xbfffff8044f830f0, RDX: 0xffffff7f8c890b40
RSP: 0xffffff91f4d73cd0, RBP: 0xffffff91f4d73cf0, RSI: 0xffffff91f4be5124, RDI: 0xffffff802a2c8500
R8: 0x0000000004180001, R9: 0x000000000044b2ff, R10: 0xffffff7f8c561700, R11: 0x0000000000000002
R12: 0xffffff802a663001, R13: 0x000000000044b2ff, R14: 0x000000000044b2ff, R15: 0xffffff802a663000
RFL: 0x0000000000010246, RIP: 0xffffff7f8c374039, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0xffffff81e1620d20, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0, PL: 0

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff81c8aa9c50 : 0xffffff80094dab12 
0xffffff81c8aa9cd0 : 0xffffff80095ce40a 
0xffffff81c8aa9eb0 : 0xffffff80095ec273 
0xffffff81c8aa9ed0 : 0xffffff7f8c374039 
0xffffff91f4d73cf0 : 0xffffff7f8c3369f8 
0xffffff91f4d73d60 : 0xffffff7f8c2cb63c 
0xffffff91f4d73dc0 : 0xffffff7f8c3368bc 
0xffffff91f4d73df0 : 0xffffff7f8c2d7713 
0xffffff91f4d73e20 : 0xffffff7f8a734ed8 
0xffffff91f4d73e40 : 0xffffff7f8a734e6b 
0xffffff91f4d73e70 : 0xffffff7f8c2c2bcf 
0xffffff91f4d73ea0 : 0xffffff7f8c2d8a65 
0xffffff91f4d73ed0 : 0xffffff7f8c2d5ae3 
0xffffff91f4d73ef0 : 0xffffff8009ab4956 
0xffffff91f4d73f40 : 0xffffff8009ab27c1 
0xffffff91f4d73f80 : 0xffffff8009ab28b6 
0xffffff91f4d73fb0 : 0xffffff80095c8e27 
   Kernel Extensions in backtrace:
     com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(205.3)[1B6944F0-F0F4-3D26-892C-46EB6C5C7433]@0xffffff7f8c2b3000->0xffffff7f8c31efff
      dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[4FE41F9B-2849-322A-BBF8-A94816C003D6]@0xffffff7f89d2c000
      dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[172C2960-EDF5-382D-80A5-C13E97D74880]@0xffffff7f8a88b000
     com.apple.AMDRadeonX3000(1.4.2)[DC7D7378-4B4D-393A-B7E6-1ECE99B6AA42]@0xffffff7f8c32d000->0xffffff7f8c787fff
      dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[4FE41F9B-2849-322A-BBF8-A94816C003D6]@0xffffff7f89d2c000
      dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[172C2960-EDF5-382D-80A5-C13E97D74880]@0xffffff7f8a88b000
      dependency: com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(205.3)[1B6944F0-F0F4-3D26-892C-46EB6C5C7433]@0xffffff7f8c2b3000
     com.apple.iokit.IOSurface(108.2.1)[7B01F01F-CC13-328B-BA71-E574C5FA3E25]@0xffffff7f8a730000->0xffffff7f8a742fff

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
15E65

Kernel version:
Darwin Kernel Version 15.4.0: Fri Feb 26 22:08:05 PST 2016; root:xnu-3248.40.184~3/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 4E7B4496-0B81-34E9-97AF-F316103B0839
Kernel slide:   0x0000000009200000
Kernel text base: 0xffffff8009400000
__HIB text base: 0xffffff8009300000
System model name: MacBookPro8,2 (Mac-94245A3940C91C80)

System uptime in nanoseconds: 98000447601663
last loaded kext at 94400664849828: com.apple.driver.AppleXsanScheme	3 (addr 0xffffff7f8d0b1000, size 32768)
last unloaded kext at 94462548440803: com.apple.driver.AppleXsanScheme	3 (addr 0xffffff7f8d0b1000, size 32768)
loaded kexts:
com.apple.filesystems.smbfs	3.0.0
com.apple.driver.AudioAUUC	1.70
com.apple.driver.AppleHWSensor	1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM	110.21.18
com.apple.filesystems.autofs	3.0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog	1
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver	124
com.apple.driver.AppleMikeyDriver	274.7
com.apple.driver.pmtelemetry	1
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient	3.6.1
com.apple.iokit.IOUserEthernet	1.0.1
com.apple.kext.AMDFramebuffer	1.4.2
com.apple.driver.AppleHDA	274.7
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager	4.4.4f4
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X	7.0.0
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics	10.0.0
com.apple.AMDRadeonX3000	1.4.2
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport	4.4.4f4
com.apple.driver.AppleSMCPDRC	1.0.0
com.apple.driver.AppleLPC	3.1
com.apple.driver.SMCMotionSensor	3.0.4d1
com.apple.driver.AppleMuxControl	3.12.6
com.apple.driver.AppleHV	1
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking	4.0.0
com.apple.driver.AppleMCCSControl	1.2.13
com.apple.driver.AppleSMCLMU	208
com.apple.driver.AppleThunderboltIP	3.0.8
com.apple.kext.AMD6000Controller	1.4.2
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB	10.0.0
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin	1.0.0
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons	245.4
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard	245.4
com.apple.driver.AppleIRController	327.5
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless	1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib	1.0.0
com.apple.BootCache	38
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient	3.7.7
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331	800.20.24
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage	2.8.5
com.apple.driver.AppleSDXC	1.7.0
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet	10.2.0
com.apple.driver.AppleFWOHCI	5.5.2
com.apple.driver.AppleAHCIPort	3.1.8
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI	1.0.1
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager	161.0.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons	4.0
com.apple.driver.AppleRTC	2.0
com.apple.driver.AppleHPET	1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS	2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC	4.0
com.apple.driver.AppleAPIC	1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient	218.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall	163
com.apple.security.quarantine	3
com.apple.security.TMSafetyNet	8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement	218.0.0
com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice	1.0.1
com.apple.driver.AppleUSBAudio	303.3.1
com.apple.kext.triggers	1.0
com.apple.iokit.IOSurface	108.2.1
com.apple.driver.DspFuncLib	274.7
com.apple.kext.OSvKernDSPLib	525
com.apple.iokit.IOSerialFamily	11
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2	205.3
com.apple.driver.CoreCaptureResponder	1
com.apple.iokit.IOFireWireIP	2.2.6
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport	4.4.4f4
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily	4.4.4f4
com.apple.driver.AppleHDAController	274.7
com.apple.iokit.IOHDAFamily	274.7
com.apple.iokit.IOAudioFamily	204.3
com.apple.vecLib.kext	1.2.0
com.apple.driver.AppleSMBusPCI	1.0.14d1
com.apple.driver.AppleBacklightExpert	1.1.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport	2.4.1
com.apple.driver.AppleGraphicsControl	3.12.6
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily	1.0.0
com.apple.driver.AppleSMBusController	1.0.14d1
com.apple.kext.AMDSupport	1.4.2
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl	3.12.6
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily	2.4.1
com.apple.driver.AppleSMC	3.1.9
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy	1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily	6.0.0d7
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch	250.5
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver	900.4.1
com.apple.driver.usb.cdc	5.0.0
com.apple.driver.usb.networking	5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice	1.0.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub	1.0.1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice	3.7.7
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily	1.8
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily	1.8
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily	1.8
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter	4.1.3
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily	4.1.3
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter	2.0.2
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI	4.0.4
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily	6.0.2
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI	2.6.2
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily	3.7.7
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController	1.0.3b3
com.apple.iokit.IOFireWireFamily	4.6.0
com.apple.iokit.IO80211Family	1110.26
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient	1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily	3.2
com.apple.driver.corecapture	1.0.4
com.apple.iokit.IOAHCIFamily	2.8.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI	1.0.1
com.apple.iokit.IOUSBFamily	900.4.1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily	1.0.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties	1.0.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM	2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime	2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily	2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily	1.1
com.apple.security.sandbox	300.0
com.apple.kext.AppleMatch	1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore	2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity	1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager	1.0
com.apple.driver.DiskImages	417.2
com.apple.iokit.IOStorageFamily	2.1
com.apple.iokit.IOReportFamily	31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore	28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform	4.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily	2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily	1.4
com.apple.kec.Libm	1
com.apple.kec.pthread	1
com.apple.kec.corecrypto	1.0
Model: MacBookPro8,2, BootROM MBP81.0047.B2C, 4 processors, Intel Core i7, 2 GHz, 16 GB, SMC 1.69f4
Graphics: Intel HD Graphics 3000, Intel HD Graphics 3000, Built-In
Graphics: AMD Radeon HD 6490M, AMD Radeon HD 6490M, PCIe, 256 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x029E, 0x434D5358384758334D314131363030433130
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x029E, 0x434D5358384758334D314131363030433130
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xD6), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.24)
Bluetooth: Version 4.4.4f4 17685, 3 services, 27 devices, 0 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Serial ATA Device: SanDisk SDSSDHII480G, 480,1 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R  UJ-8A8
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Hub
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: BRCM2070 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: Logitech USB Speaker
USB Device: IR Receiver
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 22.1
Senast redigerat 2016-04-22 12:05

Prova att byta ut dina Corsairminnen, ett i taget. Och byta tillbaka till originalminnen.
Prova att köra utan externa hårddiskar och annat inkopplat. Ström är ok, men allt som du kan undvara kopplar du bort.
Prova en annan användare.

Ursprungligen av reboot81:

Prova att byta ut dina Corsairminnen, ett i taget. Och byta tillbaka till originalminnen.
Prova att köra utan externa hårddiskar och annat inkopplat. Ström är ok, men allt som du kan undvara kopplar du bort.
Prova en annan användare.

Tack! skall prova.
Ser du i loggen att det är ram-minnena som krånglar?

Ursprungligen av simonp:

Tack! skall prova.
Ser du i loggen att det är ram-minnena som krånglar?

Nej, men det är bland det enklaste att prova. Hade du samma problem innan du skiftade RAM?

1
Bevaka tråden