Tillväxten minskar i Kina, och konkurrensen hårdnar. Idag finns cirka 300 mobiltillverkare i Kina, men om ett år kan hälften vara borta.

Läs hela artikeln här