har en G4 933 Quicksilver. Mad anledning av den inte allt för snabba cd-brännaren tänkte jag instalera en ny. Vil hälst inte ta bort den befintliga

frågor:

måste man pilla bort den gamla (DVDR/CDRW)

Hur öppnar man den nya i så fall?

Nils