Apple lanserar ett nytt hälsorelaterat ramverk, Carekit, som ska underlätta att utveckla appar som används direkt av patienter.

Läs hela artikeln här