Barbies nya drömhus är fyllt av uppkopplade saker i enlighet med "sakernas internet", och huset svarar också på röstkommandon.

Läs hela artikeln här