Den jordbävning som drabbat södra Taiwan kan komma att påverka produktionen av processorer, uppger tillverkaren TSMC.

Läs hela artikeln här