Apples försäljning av Mac-datorer tros ligga kvar på ungefär samma nivå som förra året, men intäkterna beräknas ändå öka.

Läs hela artikeln här