Appen Sveriges Radio Play uppdateras med bland annat stöd för strömning via Chromecast.

Läs hela artikeln här