Apple fortsätter sina miljösatsningar i Kina med två nya program som
ska minska utsläppten av växthusgaser.

Läs hela artikeln här