Det verkar som att inget headset stödjer svarsknapp till Tele2 växel softphone.
Känns ju sådär...
Man kan dock välja valfritt tangent tryck för att svara, Standard är "command + A". Finns det något program som kan översätta det som kommer från headsetet när man trycker på svaraknappen och konvertera det till en tangenttrycks kombination , något kommando måste ju skjutas in i datorn vid knapptryckning i och med att SKYPE tex stödjer svarsknappen?