Pages, Keynote och Numbers för IOS uppdateras för att lösa buggar med hjälpmedelsfunktioner.

Läs hela artikeln här