Med flera nya nättjänster på gång satsar Apple på att bygga ut sin infrastruktur i molnet för att bli mindre beroende av andra företag.

Läs hela artikeln här