När Juniper Research rangordnar teknikcheferna med mest inflytande 2015 hamnar Apples designchef Jony Ive på andraplats.

Läs hela artikeln här