Den senaste versionen av ritappen Paper innehåller nya verktyg för att snabbt rita diagram, flödescheman eller liknande.

Läs hela artikeln här