Rapporter i Filemaker

Tråden skapades och har fått 7 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Är nybörjare i mac-världen och behöver ett databasprogram och testar just Filemaker. Har lite svårt att förstå upplägget, har bara kört Access förut. Har funderingar runt rapporter.

Kan inte få till ett urval till en rapport. I alla forum jag sökt i står bara att man ska söka efter det man vill se i rapporten. Men gör man en sökning så slår den ju igenom i alla rapporter och layouter. Vill ha ett fast och bestående urval till rapporten. Som man inte behöver sortera om varje gång man välar över till den. I access gör man ju en fråga, som sållar ut dom poster man vill ha, men i filemaker vet jag inte vad jag ska göra.

Något tips, någon?

Senast redigerat 2015-03-30 00:06
  • Medlem
  • Karlskoga
  • 2015-03-30 00:00

Finns det inget i Hjälp för programmet? Ingen manual?
Böcker finns det men de kostar förstås....
Välkommen till 99mac och till Macvärlden

Finns mycket på nätet, men att göra en sån rapport som jag är ute efter verkar vara ett okänt begrepp i FM. Kanske söker jag på fel termer. Har fördjupat mig i begreppet värdelistor, för att kunna sålla ut poster som innehåller värden från värdelistan, men det funkar inte. Visar rubbet ändå. Och har sneglat på operatorer, men det är ju inga beräkningar som ska göras, bara att en del poster som inte matchar ett värde döljs. Men icke. Ser fram emot att bli överbevisad.

  • Medlem
  • Karlskoga
  • 2015-03-30 00:26

Kan du lämna mer info? Hur ser ditt register ut (fejka poster här om de är känsliga), och vad har du provat? Vad vill du ha för utdata, hur ska rapporterna se ut, etc.
Vilken version av FM och OSX?

Du använder filter som du sedan används i utskriften så blir det rätt.

Steg 1 är att hitta rätt poster, vilket du i princip gör med relationer och/eller sökningar, där sökningarna kan bestå av flera steg som utökar eller reducerar resultatet. Det färdiga urvalet är vad filemaker sedan kan visa som s.k. rapporter.

Ge oss ett förenklat exempel på värden din tabell innehåller, vilka värden du vill utesluta, och hur du vill att resultatet ska rapporteras

  • Medlem
  • Halmstad
  • 2015-03-30 08:19

Har jobbat en hel del i FM men ser mig inte som någon form av expert. Som du redan upptäck funkar FM och Access olika och det är mest en vanesak vad man uppfattar som "rätt" sätt att göra saker. I FM skapar du "layouter" som är knutna till en av tabellerna i databasen. Layouterna visar posterna på olika sätt eller har olika syften, en och en, som en lång lista, som etiketter, för utskrift osv. Ett urval kan du göra i alla layouter oavsett deras syfte (om de bara innehåller de fält du behöver för urvalet) men det urvalet slår då igenom, som du upptäckt, i alla layouter som är knutna till samma tabell. För att lösa det som jag uppfattar att du frågar efter skulle jag använda manus (makron). Du plockar helt enkelt ihop de saker du vill göra i ett manus som du sedan kör, antingen direkt via menyn, genom att skapa en "knapp" på någon layout som kör manuset eller via ett kortkommando. Det finns lite olika varianter på upplägg, antingen skapar du ett manus som gör alla steg, gör urvalet - byt till utskriftslayouten - sortera - skriv ut - byt tillbaks till ursprungslayouten eller så kopplar du ett manus till utskriftslayouten som då körs automatiskt varje gång du byter till (eller från) den (menyn Layouter - Tillval för layout - Manusutlösare).

Manus är ett otroligt kraftfullt verktyg och jag blir ff förvånad, efter många års användning, över hur mycket smarta saker man kan göra med det. Det gäller som sagt bara att börja tänka som FM tycker att man ska tänka.

Vill du absolut att det urval som du ska ha i rapporten inte ska slå igenom i andra layouter tror jag du får skapa en tabellkopia och köra rapporten (och urvalet) mot den tabellen i stället.

Tack för hjälpen

Tackar för goda råd. Lösningen blev manus. Ett manus som inleds med visa alla och sedan den aktuella sökning, och utlösaren att öppna layouten. Då blev det precis som jag ville ha det. Varje gång jag byter layout visas bara dom poster jag vill se. Tycker fortfarande det är lite knöligt, men så är det väl med allt som är nytt. Är nu riktigt nöjd. Tack o bock.

1
Bevaka tråden