Jag undrar om det finns ett sätt att få Numbers att skapa en fil med data utifrån om det finns ett värde i en viss kolumn.

Exempel:
Låt säga att jag har 3 rader med värdena 'kulor', 'bollar' och 'klubbor' i kolumn A. Om jag sätter värdena '12' respektive '8' i kolumn B på raderna 'kulor' och 'bollar' så vill ja få ut ett nytt dokument som förkunnar 12 kulor och 8 bollar.
Ska användas till att skapa beställningar till leverantörer ur en numbers-fil med hundratals artiklar. Om jag vill beställa 2 artiklar vore det mäkta smidigt att få ut en export med bara de artiklar där det finns ett värde i kolumnen för 'antal'.