Datorn lägger av - Här är felmeddelandet

Tråden skapades och har fått 6 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hej, jag har en macbook pro från mid 2010. Jag har bytt ramminne och även satt i en SSD hårddisk. Den har fungerat prickfritt sedan i november. Nu lägger datorn plötsligt av då och då. Händer kanske 1 gång i veckan. Datorn lägger av två gånger på rad, och sedan verkar det som den löst problemet. Finns det någon som kan sätta fingret på problemet. Här är felmeddelandet:

Anonymous UUID:    5AFF818D-2E4C-6451-A765-B0ED6B96C7EA
 
Tue Feb 24 14:57:54 2015
 
*** Panic Report ***
panic(cpu 0 caller 0xffffff8009c5e266): "A kext releasing a(n) com_Logitech_DiskJockeyNetwork has corrupted the registry."@/SourceCache/xnu/xnu-2782.1.97/libkern/c++/OSObject.cpp:219
Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff8114203a80 : 0xffffff800973a811
0xffffff8114203b00 : 0xffffff8009c5e266
0xffffff8114203b50 : 0xffffff7f8a24d069
0xffffff8114203b80 : 0xffffff8009cb57ed
0xffffff8114203bc0 : 0xffffff8009cb530f
0xffffff8114203c40 : 0xffffff8009cb01f3
0xffffff8114203c80 : 0xffffff8009cafe51
0xffffff8114203cc0 : 0xffffff8009cafcd3
0xffffff8114203d00 : 0xffffff7f89f83029
0xffffff8114203d30 : 0xffffff7f89f83a43
0xffffff8114203dd0 : 0xffffff7f8ac1f11b
0xffffff8114203e00 : 0xffffff7f8ac1e868
0xffffff8114203e40 : 0xffffff7f8ac1e4e9
0xffffff8114203e70 : 0xffffff8009cb57ed
0xffffff8114203eb0 : 0xffffff8009cb530f
0xffffff8114203f30 : 0xffffff8009cb01f3
0xffffff8114203f70 : 0xffffff8009cb5f83
0xffffff8114203fb0 : 0xffffff80098192c7
   Kernel Extensions in backtrace:
     com.apple.iokit.IOUSBFamily(705.4.14)[E15E9DC8-410F-3612-8371-E5FECD939E0D]@0xffffff7f89f6b000->0xffffff7f89fcffff
      dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[766FC23F-452C-3B74-951C-598BB17BCF06]@0xffffff7f89f24000
     com.apple.driver.AppleUSBComposite(705.4.9)[8E052C83-2E50-3632-AC11-0524DFAF2449]@0xffffff7f8ac1d000->0xffffff7f8ac26fff
      dependency: com.apple.iokit.IOUSBFamily(705.4.14)[E15E9DC8-410F-3612-8371-E5FECD939E0D]@0xffffff7f89f6b000
     com.Logitech.Unifying.HID Driver(1.3.1)[00000000-0000-0000-0000-000000000000]@0xffffff7f8a244000->0xffffff7f8a25bfff
      dependency: com.apple.iokit.IOUSBFamily(705.4.14)[E15E9DC8-410F-3612-8371-E5FECD939E0D]@0xffffff7f89f6b000
      dependency: com.apple.iokit.IOHIDFamily(2.0.0)[917971EF-5947-3DF5-BB9F-D353D05C0484]@0xffffff7f8a086000
      dependency: com.Logitech.Control Center.HID Driver(3.9.1)[00000000-0000-0000-0000-000000000000]@0xffffff7f8a1ee000
      dependency: com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver(705.4.0)[2CB055E6-0535-39A2-A393-F8FECDA6863B]@0xffffff7f8a110000
 
BSD process name corresponding to current thread: kernel_task
 
Mac OS version:
14A389
 
Kernel version:
Darwin Kernel Version 14.0.0: Fri Sep 19 00:26:44 PDT 2014; root:xnu-2782.1.97~2/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 89E10306-BC78-3A3B-955C-7C4922577E61
Kernel slide:   0x0000000009400000
Kernel text base: 0xffffff8009600000
__HIB text base: 0xffffff8009500000
System model name: MacBookPro6,2 (Mac-F22586C8)
 
System uptime in nanoseconds: 61250091229214
last loaded kext at 61189757596366: com.apple.driver.AppleUSBCDC      4.2.2b5 (addr 0xffffff7f8c68a000, size 20480)
last unloaded kext at 134919280255: com.apple.driver.AppleUSBUHCI     656.4.1 (addr 0xffffff7f8ac57000, size 65536)
loaded kexts:
com.avast.AvastFileShield   2.1.0
com.avast.PacketForwarder 2.0
com.Logitech.Unifying.HID Driver  1.3.1
com.Logitech.Control Center.HID Driver   3.9.1
com.apple.driver.AppleUSBCDC   4.2.2b5
com.apple.filesystems.smbfs      3.0.0
com.apple.driver.AudioAUUC      1.70
com.apple.driver.AppleHWSensor  1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM    100.14.37
com.apple.filesystems.autofs      3.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager      4.3.0f10
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog    1
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver   124
com.apple.driver.AppleMikeyDriver      266.5
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport      4.3.0f10
com.apple.driver.AppleSMCPDRC  1.0.0
com.apple.driver.AppleHDA 266.5
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin     1.0.0
com.apple.driver.AppleIntelHDGraphics  10.0.0
com.apple.driver.AppleIntelHDGraphicsFB      10.0.0
com.apple.GeForceTesla    10.0.0
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient     3.6.1
com.apple.driver.AppleMCCSControl     1.2.10
com.apple.driver.AppleSMCLMU   2.0.4d1
com.apple.driver.AppleMuxControl      3.7.21
com.apple.iokit.IOUserEthernet    1.0.1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X   7.0.0
com.apple.driver.AppleHWAccess  1
com.apple.driver.AppleHV  1
com.apple.driver.AppleLPC 1.7.3
com.apple.driver.SMCMotionSensor      3.0.4d1
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons    240.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard  240.2
com.apple.driver.AppleIRController      327.5
com.apple.driver.AppleUSBCardReader   3.5.0
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless   1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache      35
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient      3.7.0
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage      2.6.5
com.apple.driver.AppleUSBHub   705.4.1
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331      800.20.24
com.apple.driver.AppleFWOHCI   5.5.2
com.apple.driver.AppleAHCIPort   3.0.7
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet  10.1.2b3
com.apple.driver.AppleUSBEHCI   705.4.14
com.apple.driver.AppleACPIButtons      3.1
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager   161.0.0
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleHPET      1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS    2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC    3.1
com.apple.driver.AppleAPIC      1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient     218.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall  161
com.apple.security.quarantine    3
com.apple.security.TMSafetyNet   8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement    218.0.0
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl   3.7.21
com.apple.kext.triggers     1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily     11
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport      4.3.0f10
com.apple.driver.DspFuncLib     266.5
com.apple.kext.OSvKernDSPLib   1.15
com.apple.iokit.IOAudioFamily     200.6
com.apple.vecLib.kext      1.2.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMBusPCI  1.0.12d1
com.apple.driver.AppleSMBusController  1.0.13d1
com.apple.iokit.IOFireWireIP      2.2.6
com.apple.iokit.IOUSBUserClient   705.4.0
com.apple.driver.AppleBacklightExpert   1.1.0
com.apple.driver.AppleGraphicsControl   3.7.21
com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla     10.0.0
com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla      10.0.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport   2.4.1
com.apple.iokit.IOSurface   97
com.apple.driver.AppleHDAController    266.5
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily  2.4.1
com.apple.iokit.IOHDAFamily      266.5
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.8.0d49
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch    245.2
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice    3.7.0
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver  4.3.0f10
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.3.0f10
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver   705.4.0
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass   3.7.0
com.apple.driver.CoreStorage     471
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub    705.4.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite    705.4.9
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice    3.7.0
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily     1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.6.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily  3.7.0
com.apple.iokit.IOFireWireFamily  4.5.6
com.apple.iokit.IOAHCIFamily     2.7.0
com.apple.iokit.IO80211Family    700.52
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.3b3
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily      3.2
com.apple.iokit.IOUSBFamily      705.4.14
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime      2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily      2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily    1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore   2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity      1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager      1.0
com.apple.driver.DiskImages      389.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily   2.0
com.apple.iokit.IOReportFamily    31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore     28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform     3.1
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily     1.4
com.apple.kec.Libm  1
com.apple.kec.pthread     1
com.apple.kec.corecrypto   1.0
Model: MacBookPro6,2, BootROM MBP61.0057.B0F, 2 processors, Intel Core i5, 2.4 GHz, 8 GB, SMC 1.58f17
Graphics: Intel HD Graphics, Intel HD Graphics, Built-In, 288 MB
Graphics: NVIDIA GeForce GT 330M, NVIDIA GeForce GT 330M, PCIe, 256 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x029E, 0x434D5341344758334D314131303636433720
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x029E, 0x434D5341344758334D314131303636433720
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x93), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.24)
Bluetooth: Version 4.3.0f10 14890, 3 services, 19 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi 2, AirPort, en1
Serial ATA Device: Samsung SSD 840 EVO 250GB, 250,06 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R  UJ-898
USB Device: Hub
USB Device: BRCM2070 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: Internal Memory Card Reader
USB Device: Hub
USB Device: USB Receiver
USB Device: Built-in iSight
USB Device: IR Receiver
Thunderbolt Bus:
 

Tackar för alla tips jag kan få...

Ha en trevlig kväll

Senast redigerat 2015-02-24 23:40

Har du något från Logitech? Kolla om du har drivrutiner som du kan uppdatera.

Detta ger en ganska tydlig fingervisning kan jag tycka: "A kext releasing a(n) com_Logitech_DiskJockeyNetwork has corrupted the registry."

Sen kan jag undra varför du kör OSX 10.10 när 10.10.2 finns ute.

Ursprungligen av barbapappa_86:

Har du något från Logitech? Kolla om du har drivrutiner som du kan uppdatera.

Detta ger en ganska tydlig fingervisning kan jag tycka: "A kext releasing a(n) com_Logitech_DiskJockeyNetwork has corrupted the registry."

Sen kan jag undra varför du kör OSX 10.10 när 10.10.2 finns ute.

Jag sitter med en extern skärm, så då använder jag även externt tangentbord och mus från Logitec. Ska pröva att uppdatera drivrutinerna. Kanske installera om dem helt enkelt.

Vad gäller OSX 10.10, så har jag nog bara missat att det kommit en uppdatering. Ska börja dagen med att uppdatera operativsystemet!

Tack för tipsen. Ska pröva och se vad som händer.

Ursprungligen av supernova:

...Kanske installera om dem helt enkelt...

Eller ta bort dem (åtminstone tillfälligt).

Du kan ju prova utan dem ett tag, för att se om det blir någon skillnad. Du kanske tappar lite specialfunktioner på tangentbordet och musen då, men det kan vara värt att prova.

Och om du trots allt behöver något program t.ex. för att kunna programmera funktioner på musknapparna, så rekommenderar jag att använda SteerMouse i stället för Logitechs program.

http://plentycom.jp/en/steermouse/

Det var länge sen jag provade Logitechs programvara nu, men tidigare har den inte varit särskilt stabil på Mac.

Men kolla först om det finns uppdateringar till Logitech-programmet. Det löser kanske problemet.

Ursprungligen av Jesper Ohlsson:

Eller ta bort dem (åtminstone tillfälligt).

Du kan ju prova utan dem ett tag, för att se om det blir någon skillnad. Du kanske tappar lite specialfunktioner på tangentbordet och musen då, men det kan vara värt att prova.

Och om du trots allt behöver något program t.ex. för att kunna programmera funktioner på musknapparna, så rekommenderar jag att använda SteerMouse i stället för Logitechs program.

http://plentycom.jp/en/steermouse/

Det var länge sen jag provade Logitechs programvara nu, men tidigare har den inte varit särskilt stabil på Mac.

Men kolla först om det finns uppdateringar till Logitech-programmet. Det löser kanske problemet.

Hej Jesper,
jag har installerat om logitec programmet, jag tror till och med att jag bytte det till ett annat. Om det inte fungerar ska jag även testa ditt förslag.

Jag har även uppdaterat operativsystemet till senaste versionen 10,10,2.

Jag lyckas dock inte testa om mitt ramminne fungerar eller inte. Finns något som heter Mac Hardware test, som man ska nå genom att starta om datorn och hålla nere option D. Där får jag dock felmeddelandet 3403D, trots att det ska fungera. Någon som har något annat tips på hur man kan testa sina ramminnen?

Ursprungligen av supernova:

Hej Jesper,
jag har installerat om logitec programmet, jag tror till och med att jag bytte det till ett annat. Om det inte fungerar ska jag även testa ditt förslag.

Jag har även uppdaterat operativsystemet till senaste versionen 10,10,2.

Jag lyckas dock inte testa om mitt ramminne fungerar eller inte. Finns något som heter Mac Hardware test, som man ska nå genom att starta om datorn och hålla nere option D. Där får jag dock felmeddelandet 3403D, trots att det ska fungera. Någon som har något annat tips på hur man kan testa sina ramminnen?

Memtest

 • Medlem
 • International user
 • 2015-02-25 15:12
Ursprungligen av Jesper Ohlsson:

Det var länge sen jag provade Logitechs programvara nu, men tidigare har den inte varit särskilt stabil på Mac.

De är inte alls mycket bättre på windows, logitech har köpt upp all konkurrens och kvaliten har lidigt kraftigt. Skaffade just därför MS tangentbord till jobb PCn, och gillar det så att jag nästan kunde ha det till min mac med. Musen dock ännu från logitech men det var ett misstag. Även så med headsets. För mig blir det aldrig mera logitech.

1
Bevaka tråden