Kernelpanic efter installation av Yosemite

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Efter jag installerat Yosemite så har min dator börjat krascha titt som tätt. Aldrig under tiden när jag använt den utan det verkar vara när datorn går ner i viloläge som den börjat med denna process. Jag har inga tillbehör tillkopplade mer än tangetbord och mus och RAM-minnena är original från Apple. Det har hänt ett par gånger nu.

Finns det något sätt att felsöka eller kan det vara läge att kanske göra en ominstallation snart?
[code}
Sat Feb 21 20:45:59 2015

*** Panic Report ***
panic(cpu 2 caller 0xffffff802b370d0d): "a freed zone element has been modified in zone kalloc.128: expected 0xffffff806f76e780 but found 0xffffff806f77e780, bits changed 0x10000, at offset 0 of 128 in element 0xffffff806fd48f80, cookies 0x3f00112970e9c1fe 0x53521f1d92b9133"@/SourceCache/xnu/xnu-2782.10.72/osfmk/kern/zalloc.c:496
Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address
0xffffff83d2cd3b70 : 0xffffff802b32fe41
0xffffff83d2cd3bf0 : 0xffffff802b370d0d
0xffffff83d2cd3c60 : 0xffffff802b36ded2
0xffffff83d2cd3d10 : 0xffffff802b3d7821
0xffffff83d2cd3d40 : 0xffffff802b3727da
0xffffff83d2cd3d90 : 0xffffff802b89a585
0xffffff83d2cd3ee0 : 0xffffff802b8bc5d3
0xffffff83d2cd3f00 : 0xffffff802b3624f9
0xffffff83d2cd3fb0 : 0xffffff802b414dd7

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
14C109

Kernel version:
Darwin Kernel Version 14.1.0: Mon Dec 22 23:10:38 PST 2014; root:xnu-2782.10.72~2/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: DCF5C2D5-16AE-37F5-B2BE-ED127048DFF5
Kernel slide: 0x000000002b000000
Kernel text base: 0xffffff802b200000
__HIB text base: 0xffffff802b100000
System model name: iMac13,2 (Mac-FC02E91DDD3FA6A4)

System uptime in nanoseconds: 72544084271720
last loaded kext at 43099254426: com.symantec.kext.SymAPComm 12.7.1f4 (addr 0xffffff7fabac1000, size 20480)
last unloaded kext at 107523470420: com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 800.20.24 (addr 0xffffff7fad3a8000, size 2043904)
loaded kexts:
com.symantec.kext.SymAPComm 12.7.1f4
com.symantec.kext.fw 5.3.1f4
com.Logitech.Unifying.HID Driver 1.3.1
com.Logitech.Control Center.HID Driver 3.9.1
com.symantec.kext.ips 3.9.2f1
com.symantec.kext.pf 5.7.1f4
com.symantec.kext.internetSecurity 5.4f4
com.apple.filesystems.smbfs 3.0.0
com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 85.3
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AGPM 100.15.5
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.1.7d1
com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0
com.apple.filesystems.ntfs 3.12
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.3.2f6
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 124
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 269.25
com.apple.driver.AppleHDA 269.25
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.1
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.GeForce 10.0.2
com.apple.driver.AppleBacklight 170.5.0
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics 10.0.2
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.11
com.apple.driver.AppleHWAccess 1
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri 10.0.2
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.3.2f6
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.7d0
com.apple.driver.AppleLPC 1.7.3
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.AppleThunderboltIP 2.0.2
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.7.0
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 35
com.apple.driver.AppleSDXC 1.6.5
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.1.3
com.apple.driver.AppleUSBHub 705.4.2
com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 910.26.12
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.1.0
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 705.4.14
com.apple.driver.AppleUSBXHCI 710.4.11
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 3.1
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 3.1
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 218.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 161
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 218.0.0
com.apple.driver.AppleBluetoothHIDKeyboard 176.2
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 176.2
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 262.33.1
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.driver.DspFuncLib 269.25
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.15
com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal 10.0.2
com.apple.nvidia.driver.NVDAResman 10.0.2
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.iokit.IOSurface 97
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.13d1
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 156.6
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.8.6
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 4.3.2f6
com.apple.driver.AppleHDAController 269.25
com.apple.iokit.IOHDAFamily 269.25
com.apple.iokit.IOAudioFamily 203.3
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.12d1
com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.8.1d38
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 705.4.0
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 4.0.2
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.7.3
com.apple.driver.CoreStorage 471.10.6
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 4.3.2f6
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.3.2f6
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 705.4.0
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 705.4.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 705.4.9
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 4.0.6
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 4.0.6
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 4.0.6
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.0.2
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 3.1.7
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 4.2.1
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.3b3
com.apple.iokit.IO80211Family 710.55
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.7.5
com.apple.iokit.IOUSBFamily 710.4.14
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.DiskImages 396
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.0
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 3.1
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0
Model: iMac13,2, BootROM IM131.010A.B05, 4 processors, Intel Core i7, 3.4 GHz, 32 GB, SMC 2.11f14
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 680MX, NVIDIA GeForce GTX 680MX, PCIe, 2048 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x029E, 0x434D5358384758334D314131363030433130
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x029E, 0x434D5358384758334D314131363030433130
Memory Module: BANK 0/DIMM1, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x029E, 0x434D5358384758334D314131363030433130
Memory Module: BANK 1/DIMM1, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x029E, 0x434D5358384758334D314131363030433130
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xF4), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.15.159.13.12)
Bluetooth: Version 4.3.2f6 15235, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Serial ATA Device: APPLE HDD ST3000DM001, 3 TB
Serial ATA Device: APPLE SSD SM128E, 121,33 GB
USB Device: USB Receiver
USB Device: Hub
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Hub
USB Device: Hub
USB Device: BRCM20702 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
Thunderbolt Bus: iMac, Apple Inc., 23.4[/code]

Senast redigerat 2015-02-22 11:54

Har du uppdaterat din Symantec Internet Security eller Norton AntiVirus? Gör det först eller avinstallera det tillsvidare. Den verkar krascha när den ska ladda kernel extensions för Symantecs grejer.

Ursprungligen av suddgummi:

Har du uppdaterat din Symantec Internet Security eller Norton AntiVirus? Gör det först eller avinstallera det tillsvidare. Den verkar krascha när den ska ladda kernel extensions för Symantecs grejer.

Snabbt svarat! Ska uppdatera och testa en nyare version.

Ursprungligen av suddgummi:

Har du uppdaterat din Symantec Internet Security eller Norton AntiVirus? Gör det först eller avinstallera det tillsvidare. Den verkar krascha när den ska ladda kernel extensions för Symantecs grejer.

Efter ha uppdaterat från 5.7 till 6.1.1 så verkar det ha försvunnit. Tack för tipset.

1
Bevaka tråden