Nästa modell av Iphone kan få en känsligare tryckskärm som kan skilja på lätta och hårda tryck, likadan som Apple Watch kommer ha.

Läs hela artikeln här