Kernel panic titt som tätt

Tråden skapades och har fått 4 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Medlem
 • Uppsala
 • 2015-01-06 08:50

Hej,

Min MacBook från sent 2009 får ibland vad jag tror heter "kernel panic" när den håller på att stängas ner, och startar då istället om. Vet någon vad det kan bero på eller hur jag råder bot på det? Jag klistrar in felmeddelandet nedan.

Stort tack på förhand!

--

Interval Since Last Panic Report: 1470329 sec
Panics Since Last Report:     27
Anonymous UUID:          C213AF2C-6001-994E-D6E7-4D72652A639B

Tue Jan 6 08:42:53 2015
panic(cpu 1 caller 0xffffff80148b8945): Kernel trap at 0xffffff80148acf91, type 13=general protection, registers:
CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x00000001000cb8e4, CR3: 0x00000000176a3000, CR4: 0x0000000000000660
RAX: 0xffffff8014ec9d40, RBX: 0xffffff802a8a3a18, RCX: 0xffffff80268a9d60, RDX: 0x0000000000000080
RSP: 0xffffff80f63b3dc8, RBP: 0xffffff80f63b3e10, RSI: 0x000000004336d7a4, RDI: 0xdeadbeefdeadbf07
R8: 0x0000000000000000, R9: 0x0000000000000000, R10: 0x0000000000000000, R11: 0x0000000000000000
R12: 0x0000000000000080, R13: 0xffffff802a8a3a18, R14: 0xdeadbeefdeadbf07, R15: 0xdeadbeefdeadbeef
RFL: 0x0000000000010002, RIP: 0xffffff80148acf91, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0x00000001000cb8e4, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x1

Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
0xffffff80f63b3a60 : 0xffffff801481d636 
0xffffff80f63b3ad0 : 0xffffff80148b8945 
0xffffff80f63b3ca0 : 0xffffff80148cebfd 
0xffffff80f63b3cc0 : 0xffffff80148acf91 
0xffffff80f63b3e10 : 0xffffff8014833eca 
0xffffff80f63b3e20 : 0xffffff80149637da 
0xffffff80f63b3e40 : 0xffffff8014946284 
0xffffff80f63b3f70 : 0xffffff8014b7259b 
0xffffff80f63b3fb0 : 0xffffff80148b3257 

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
12F45

Kernel version:
Darwin Kernel Version 12.5.0: Sun Sep 29 13:33:47 PDT 2013; root:xnu-2050.48.12~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: EA38B02E-2B88-309F-BA68-1DE29F605DD8
Kernel slide:   0x0000000014600000
Kernel text base: 0xffffff8014800000
System model name: MacBook6,1 (Mac-F22C8AC8)

System uptime in nanoseconds: 22323122954756
last loaded kext at 285726715328: com.apple.filesystems.msdosfs	1.8.1 (addr 0xffffff7f96ce9000, size 65536)
last unloaded kext at 346808361114: com.apple.filesystems.msdosfs	1.8.1 (addr 0xffffff7f96ce9000, size 57344)
loaded kexts:
com.vmware.kext.vmnet	3.0.0
com.vmware.kext.vmioplug	3.0.0
com.vmware.kext.vmci	3.0.0
com.vmware.kext.vmx86	3.0.0
com.paceap.kext.pacesupport.snowleopard	5.7.2
com.Cycling74.driver.Soundflower	1.5.1
com.squirrels.airparrot.framebuffer	3
com.squirrels.driver.AirParrotSpeakers	1.8
com.apple.driver.AppleHWSensor	1.9.5d0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager	4.1.7f4
com.apple.driver.AGPM	100.13.14
com.apple.driver.AudioAUUC	1.60
com.apple.iokit.IOUserEthernet	1.0.0d1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X	7.0.0
com.apple.driver.ApplePolicyControl	3.4.5
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin	1.0.0
com.apple.driver.AppleLPC	1.6.3
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient	3.5.12
com.apple.filesystems.autofs	3.0
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver	124
com.apple.driver.AppleHDA	2.4.7fc4
com.apple.driver.AppleMikeyDriver	2.4.7fc4
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport	4.1.7f4
com.apple.GeForce	8.1.6
com.apple.driver.AppleBacklight	170.3.5
com.apple.driver.AppleMCCSControl	1.1.11
com.apple.driver.AppleSMBusPCI	1.0.11d1
com.apple.driver.SMCMotionSensor	3.0.3d1
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons	237.1
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard	237.1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless	1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib	1.0.0d1
com.apple.BootCache	34
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient	3.5.6
com.apple.driver.XsanFilter	404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage	2.3.5
com.apple.driver.AppleAHCIPort	2.6.6
com.apple.nvenet	2.0.19
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager	161.0.0
com.apple.driver.AppleUSBHub	635.4.0
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331	615.20.17
com.apple.driver.AppleUSBEHCI	621.4.6
com.apple.driver.AppleUSBOHCI	621.4.0
com.apple.driver.AppleRTC	1.5
com.apple.driver.AppleHPET	1.8
com.apple.driver.AppleACPIButtons	1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS	1.9
com.apple.driver.AppleACPIEC	1.8
com.apple.driver.AppleAPIC	1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient	214.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall	4.0.39
com.apple.security.quarantine	2.1
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement	214.0.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily	10.0.6
com.apple.iokit.IOSurface	86.0.4
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily	4.1.7f4
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy	1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily	5.4.1d13
com.apple.kext.triggers	1.0
com.apple.driver.DspFuncLib	2.4.7fc4
com.apple.iokit.IOAudioFamily	1.9.2fc7
com.apple.kext.OSvKernDSPLib	1.12
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport	4.1.7f4
com.apple.driver.AppleHDAController	2.4.7fc4
com.apple.iokit.IOHDAFamily	2.4.7fc4
com.apple.driver.AppleGraphicsControl	3.4.5
com.apple.driver.AppleBacklightExpert	1.0.4
com.apple.driver.AppleSMBusController	1.0.11d1
com.apple.nvidia.nv50hal	8.1.6
com.apple.NVDAResman	8.1.6
com.apple.iokit.IONDRVSupport	2.3.7
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily	2.3.7
com.apple.driver.AppleSMC	3.1.5d4
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch	237.3
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver	623.4.0
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub	621.4.6
com.apple.driver.AppleUSBComposite	621.4.0
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice	3.5.6
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily	1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily	1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily	1.7.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI	2.5.5
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily	3.5.6
com.apple.iokit.IOAHCIFamily	2.5.1
com.apple.iokit.IOUSBUserClient	630.4.4
com.apple.iokit.IO80211Family	530.5
com.apple.iokit.IONetworkingFamily	3.0
com.apple.driver.AppleEFINVRAM	2.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily	635.4.0
com.apple.driver.NVSMU	2.2.9
com.apple.driver.AppleEFIRuntime	2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily	1.8.1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily	1.1
com.apple.security.sandbox	220.3
com.apple.kext.AppleMatch	1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet	7
com.apple.driver.DiskImages	345
com.apple.iokit.IOStorageFamily	1.8
com.apple.driver.AppleKeyStore	28.21
com.apple.driver.AppleACPIPlatform	1.8
com.apple.iokit.IOPCIFamily	2.8
com.apple.iokit.IOACPIFamily	1.4
com.apple.kec.corecrypto	1.0
Model: MacBook6,1, BootROM MB61.00C8.B00, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2.26 GHz, 8 GB, SMC 1.51f53
Graphics: NVIDIA GeForce 9400M, NVIDIA GeForce 9400M, PCI, 256 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x029E, 0x434D5341344758334D314131303636433720
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x029E, 0x434D5341344758334D314131303636433720
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x93), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.17)
Bluetooth: Version 4.1.7f4 12974, 3 service, 13 devices, 3 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: TOSHIBA MK2555GSXF, 250,06 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R  UJ-898
USB Device: Built-in iSight, apple_vendor_id, 0x8507, 0x24400000 / 2
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, apple_vendor_id, 0x0237, 0x04600000 / 2
USB Device: BRCM2070 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x06100000 / 2
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8218, 0x06130000 / 4
Senast redigerat 2015-01-06 11:09
 • Medlem
 • 2015-01-06 10:12

Har du några nya "tillbehör", som RAM, USB-enheter (ritplatta, hårddisk osv) eller gjort andra förändringar i samband med att problemet började uppstå? Eller uppgraderat OS eller någon drivrutin?

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2015-01-06 13:26
Ursprungligen av Baron:

Har du några nya "tillbehör", som RAM, USB-enheter (ritplatta, hårddisk osv) eller gjort andra förändringar i samband med att problemet började uppstå? Eller uppgraderat OS eller någon drivrutin?

Jag önskar att jag visste - det var ett tag sedan detta började och jag minns inte vilka program jag har installerat dessförinnan, men det rör sig med största sannolikhet inte om några USB-enheter eller uppdaterat OS. Det kan vara ett nytt RAM-minne som spökar nu när du säger det.

 • Medlem
 • 2015-01-07 11:25

Du får väl plocka ut minnet och se om det går bättre då.

Är tyvärr själv ganska ny på Mac OSX ( Är en linux user ) men du skulle behöva slå debug symbols på din kernel dump så man kan utläsa din backtrace vad den försöker göra när den crashar. Förmodligen kan någon annan förklara hur man slår på detta ska själv googla lite för blev också nyfiken på hur man gör detta.

1
Bevaka tråden