Hej,

Detta är mitt problem, jag har en combobox som det står exempelvis 1220 x 620 (Eget lager 80st). Det jag vill göra är att tillskriva det ett värde på exempelvis 80. För att tanken är att när jag valt 1220x620 i comboboxen så ska det värdet multipliceras med värdet jag skriver in i min textbox6.Text;

Har gjort en klass med get set i.
Men hur gör jag för att multiplicera värdet 80 exempelvis med det värde jag skriver in i en textbox? Svaret ska sedan visas i en annan Textbox sen. Bara jag får hjälp med det så lär jag lista ut resten.

Jag h

Koden:

public Form1()
{
InitializeComponent();
List<Askivor> ft = new List<Askivor>();
ft.Add(new Askivor() { Värde = 80, Name = "1220 x 620 (Eget lager 80st)"});
ft.Add(new Askivor() { Värde = 80, Name = "1220 x 620 (Holland 80st)" });
ft.Add(new Askivor() { Värde = 75, Name = "1220 x 620 (Regina 75st)" });
ft.Add(new Askivor() { Värde = 75, Name = "1220 x 620 (Älvsbyhus 75st)" });
comboBoxA.DataSource = ft;
comboBoxA.DisplayMember = "Name";
}

private void comboBoxA_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
Askivor ft1 = comboBoxA.SelectedItem as Askivor;
textBox1.Text = Convert.ToString(ft1.Värde);
//värde*80;
}