Utvecklarna Panic uppdaterar sin app Transmit så att den nu återfår sin funktion att skicka filer till andra tjänster.

Läs hela artikeln här